نویسنده = جواد کرامت
تأثیر اسانس پونه کوهی بر ویژگی‌های فیلم خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 61-74

10.22104/jift.2015.130

رضا قادرمزی؛ جواد کرامت؛ سید امیر حسین گلی


خواص فیلم میکروکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت اصلاح شده

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 49-56

10.22104/jift.2014.70

زهره داورپناه؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی؛ محمد شاهدی؛ طیبه بهزاد