نویسنده = مجید جوانمرد داخلی
بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن

دوره 10، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-13

10.22104/ift.2022.5644.2103

مهدی شوندی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ علیرضا بصیری

بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن


بررسی تاثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی‌های بافت و رنگ گوشت سینه مرغ

دوره 5، شماره 4، مرداد 1397، صفحه 583-596

10.22104/jift.2018.2552.1599

پریا رهنمون؛ محبوبه سرابی جماب؛ مجید جوانمرد داخلی؛ آرام بستان

بررسی تاثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی‌های بافت و رنگ گوشت سینه مرغ