نویسنده = محمد حسین عباسپور فرد
تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 399-408

10.22104/jift.2018.2543.1596

مهدیه صفررضوی زاده؛ محمد حسین آق خانی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ فرشته حسینی

تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ


مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه

دوره 4، شماره 2، دی 1395، صفحه 101-114

10.22104/jift.2016.402

اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی خجسته پور؛ محمد حسین عباسپور فرد