نویسنده = علیرضا اسدی امیرآبادی
بررسی تاثیر فرآیند خشک کردن مادون قرمز بر سینتیک خشک شدن و شاخص های رنگی برگ اناریجه (Froriepia subpinnata)

دوره 4، شماره 1، آبان 1395، صفحه 45-57

10.22104/jift.2016.339

محمدمهدی سیدآبادی؛ علیرضا اسدی امیرآبادی؛ افسانه طاهری؛ مهدی کاشانی نژاد


بررسی سینتیک انتقال جرم در طی خشک‌کردن ترکیبی هوای داغ- مادون‌قرمز برش‌های بادمجان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 53-60

10.22104/jift.2015.131

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا اسدی امیرآبادی