نویسنده = امیر مسعود رضادوست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متغیرهای فرآیندی در چاپ سه بعدی شکلات

دوره 8، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 157-172

مریم سعیدی؛ امیر مسعود رضادوست؛ حسین بنی اسدی؛ مرضیه لطفی

بررسی متغیرهای فرآیندی در چاپ سه بعدی شکلات