کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسی عوامل موثر بر اگاهی و مصرف محصولات غذایی ارگانیک مطالعه موردی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترا، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در سالهای اخیر، توجه به تولید و مصرف محصولات غذایی ارگانیک (عاری از نهاده‌های شیمیایی) در مقابل محصولات رایج که منجر به ایجاد انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست‌محیطی می‌شوند به سرعت در حال رشد بوده است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر اگاهی و مصرف محصولات غذایی ارگانیک توسط مصرف کنندگان در شهر مشهد در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی لاجیت چندگانه استفاده شده است. از طرفی داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 پاسخ گو از میان افراد شهر مشهد در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در حالت آگاهی کامل افراد از محصولات ارگانیک، متغیرهای سن، جنسیت و استفاده گذشته از این محصولات بر مصرف و عدم مصرف محصولات ارگانیک اثرگذار است، در حالی که در حالت آگاهی ناقص افراد از محصولات ارگانیک، علاوه بر متغیرهای سن و جنسیت و استفاده گذشته از این محصولات، متغیرهای متوسط درآمد خانواده و قیمت محصولات ارگانیک نیز بر مصرف این محصولات اثر گذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Awareness and Consumption of Organic Products Using the Multinomial Logit Model Case Study: Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Azadeh Dogani 2
  • Shahram Eydizadeh 2
1 Assistant Professor, Agricultural Economics Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D Student, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Currently, the production of organic products (free of chemical inputs) versus conventional products, which led to a variety of diseases and environmental problems are growing rapidly. This study aims to understand the factors affecting awareness and consumption of organic products on Mashhad city by using of multinomial logit model. Data and information required by the design field surveys and questionnaires were collected by simple random sampling. The results show that the model with a confidence level of 90% in a state of full awareness of organic products, only age, gender and history of using of these products on consumers and non-consumers of organic products can be effective. While at the imperfect awareness of organic products, in addition to age and gender and the use of these products, variables of household income and monetary value of organic products also are influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multinomial logit model
  • Organic products
  • Consumption
  • Awareness
[1] Lotter, D.W. (2003). Organic Agriculture in European Union: The Case of Italy. R.E  Business Review. 1(4), 45-53.
[2] شجاعی، ص. (1390) اصول کلی تولید محصولات و مواد غذایی ارگانیک. همایش ملی صنایع غذایی. ص 8-1.
[3] حیاتی، ب.ا.؛ پیش‌بهار، ا.؛ حق‌جو، م. (1390) تحلیل تعیین‌کننده‌های تمایل به پرداخت اضافی مصرف‌کنندگان برای میوه‌ها و سبزیجات عاری از آفت‌کش در شهر مرند. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع غذایی). جلد 25، شماره 4، ص 479-469.
[4] آقاپور صباغی، م.؛ محمدی، م. (1391) برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصول سبزیجات ارگانیک در شهر اهواز. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. ص 15-1.
 [5] حق‌جو، م.؛ حیاتی، ب.ا.؛ محمد رضایی، ر.؛ پیش بهار، ا.؛ دشتی، ق. (1390) عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوه مصرف‌کنندگان برای محصولات غذایی سالم (مطالعه موردی: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی). نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 21، شماره 3، ص117-105.
[6] Cowan, C., Carthy, M., Riodan, N. (2000). Irish consumers willingness to pay for safe beef. J. Consum. Res., 32, 146-153.
[7] Rodriguez, E., Lacaze, V., Lupin, B. (2007). Willingness to Pay for Organic Food in Argentina: Evidence from a Consumer Survey. 105 th EAAE Seminar. Bologna, Italy, pp 27-41.
[8] Akgungor, S., Miran, B., Arriaz, C. (2007). Consumer willingness to pay for organic food in Urban Turkey. 105 th EAAE Seminar. Bologna, Italy, pp 20-37.
[9] Brize, T., Ward, R.W. (2009). Consumer awareness of organic products in Spain: An application of multinominal Logit models. Food Policy, 34, 295-304.
 [10] Dipeolu, A., Philip, B., Aiyelaagbe, B. Akinbode, I.S., Adedokun, T. (2009). Consumer awareness and willingness to pay for organic vegetables in S.W. Nigeria. A.J. Food  A-Industry, 2, 57-65.
[11] Aertsens, J., Huylenbroeck, G., Verbeke, W. (2011). Organic food as an emerging market: Personal determinants ofc. Supply governance and retail strategies, PhD Dissertation. Ghent University. Faculty of Bioscience Engineering.
[12] کوچکی، ع.؛ منصوری، ه.؛ قربانی، م.؛ رجب زاده، م. (1392) بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهر ستان مشهد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 3، ص 194-188. 
 [13] Alizadeh, A., Javanmardi, J., Abdollahzadeh, N., Liaghati, Z. (2008). Consumers awareness, demands and preferences for organic vegetables: A survey study in Shiraz. 106th  IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, pp 16-20.
 [14] رجبی، آ.؛ پورآتشی، م.؛ فمی، ح. (1390) بررسی دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف محصولات ارگانیک. اولین کنگره ملی و علوم و فناوری‌های نوین. ص 4-1.
[15] Ghorbani, M., Mahmoudi, H., Liaghati, H. (2007). Consumers Demands and Preference for Organic Food. A Survey Study in Mashhad, Iran. 3 rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production System. Germany, pp 20-23.