ارزیابی مکانیسم گرفتگی غشا در شفاف‌سازی شربت خرما توسط فرایند فراپالایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده داروسازی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی بیولوژیکی و کشاورزی، دانشگاه A&M تگزاس، ایستگاه کالج، تگزاس، ایالات متحده آمریکا.

5 گروه فناوری صنایع غذایی، دانشکده فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از تکنولوژی غشایی در شفاف‌سازی قند مایع خرما می‌تواند موجب بهبود کیفیت شربت قند شود. همچنین کاهش مصرف عوامل شیمیایی شفاف کننده و صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی از مزایای این تکنولوژی است. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی فرایند غشایی در شفاف سازی شربت خرما و ارزیابی مکانیسمگرفتگی غشایی حاصل از مواد آلی و غیر آلی موجود در قند مایع خرما انجام شد. در این مطالعه به بررسی اثر دما، دبی جریان و فشار هیدرواستاتیکی بر شار تراوش در فرایند فراپالایش پرداخته شد و مکانیسم گرفتگی غشایی در شرایط عملیاتی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل گرفتگی با استفاده از مدل‌های هرمیا انجام شد. نتایج نشان داد مکانیسم اصلی گرفتگی در فرایند غشایی شفاف سازی قند مایع خرما مکانیسم تشکیل لایه کیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the mechanism of membrane fouling in the clarification of date syrup by the ultrafiltration process

نویسندگان [English]

  • Parnian Motaghian 2
  • Mostafa Soltani 3
  • Ahmad Kalbasi-Ashtari 4
  • Mohammad Dehghani 5
1
2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Pharmacy, Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Food Science and Technology, Faculty of Pharmacy, Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Biological and Agricultural Engineering Department, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.
5 Department of Food Technology, Faculty of Agricultural Technology, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The usage of membrane technology can improve the quality of sugar syrup in the clarification of date juice. Also, reducing the consumption of clarifying chemical agents and saving more energy are among the advantages of this technology. This research was conducted in order to investigate the efficiency of the membrane process in the clarification of date syrup and to evaluate the mechanism of membrane clogging resulting from organic and inorganic substances in date liquid sugar. In this study, the effect of temperature, flow rate and hydrostatic pressure on the permeate flux in the ultrafiltration process was investigated, and the membrane fouling mechanism was evaluated in different operating conditions. In addition, fouling analysis was performed using Hermia models. The results showed that the main mechanism of fouling in the membrane process of sugar syrup clarification is the mechanism of cake layer formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • date syrup
  • electric field
  • ultrafiltration
  • color removal
  • clarification
  • fouling mechanism