فناوری‌های نوین غذایی (JIFT) - مقالات آماده انتشار