سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در راستای توسعه و تعمیق اهداف و وظایف متعالی خود در زمینه ایجاد و توسعه‌ی فناوری‌های نوین، توسعه حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی و ارتقای جایگاه علمی کشور، به ویژه در حوزه کاربرد علوم مهندسی در صنعت غذا، فصلنامه علمی فناوری‌های نوین غذایی را منتشر می‌نماید. این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۸ به دریافت رتبه "الف" نائل گردید.  همچنین، بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (1396/2017 :ISC) این نشریه دارای ضریب تأثیر 0/187 و رتبه Q2 می باشد.

شایان ذکر است که فرآیند ارسال، داوری و چاپ و نیز دریافت مقالات نشریه فناوری های نوین غذایی رایگان بوده و هزینه های مربوطه توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تامین می شود.

 

 

ما را در صفحات زیر دنبال کنید:

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، بهار 1399 

6. بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی

صفحه 417-431

مهدی شفیع؛ مهدی خجسته پور؛ محمد حسین آق خانی؛ مهدی ترکیان

بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی


8. تحلیل اکسرژی برای خشک‌کردن شلتوک نیم جوش در خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم

صفحه 447-460

علی کیاپی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مصطفی بهرامی

تحلیل اکسرژی برای خشک‌کردن شلتوک نیم جوش در خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم


ابر واژگان