سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در راستای گسترش وظایف خود در زمینه ایجاد و توسعه‌ی فناوری‌های نوین، توسعه حمایت از پژوهش های کاربردی و ارتقای جایگاه علمی کشور، به ویژه در حوزه کاربرد علوم مهندسی در صنعت غذا، فصلنامه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا را منتشر می‌نماید. این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۸ به دریافت رتبه "الف" نائل گردید. بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (1397/2018 :ISC) این نشریه دارای ضریب تأثیر 0/241 و رتبه Q1 می باشد.  فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالات رایگان بوده و هزینه های مربوطه توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تامین می شود.

توجه: به منظور یکسان سازی روندهای قانونی و رعایت ضوابط جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تاریخ 28 بهمن 1399 نشریه فناوری های نوین غذایی با نام فناوری های جدید در صنعت غذا انتشار خواهد یافت.  بدیهی است سایر قوانین و ضوابط حاکم بر نشریه همچون گذشته و بدون تغییر خواهد بود.   

 

 

ما را در صفحات زیر دنبال کنید:

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، پاییز 1399 

1. پیش‌بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر

صفحه 1-11

نصراله فاضلی بورستان؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی نژاد

پیش‌بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر


ابر واژگان