فناوری‌های نوین غذایی (JIFT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله