کلیدواژه‌ها = نانوامولسیون
بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت بر تهیه و پایداری نانوامولسیون‌های روغن سیاه دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22104/ift.2023.6399.2149

سمیه رحیمی؛ مهسا خرمی؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ اعظم اعرابی