دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار 1395 
1. بررسی عددی اثرات درصد پری قوطی بر الگوی انتقال حرارت محلول نشاسته

صفحه 1-11

آزاده رنجبر ندامانی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی پروینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو


3. تعیین شرایط بهینه میکروکپسوله شدن روغن هسته انار با فناوری خشک کن پاششی

صفحه 25-38

فرشته گل محمد؛ محمد حسن ایکانی؛ سهیلا شکرالله زاده؛ علیرضا سدرپوشان