نویسنده = محسن آزادبخت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر عوامل فیزیکی بر عملکرد فرآیند حرارتی اهمیک در فرآوری آب نارنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ مهدی کاشانی نژاد


2. بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ حمید راینی مقبلی


4. تعیین میزان کبودی میوه گلابی در اثر بار فشاری لبه نازک با روش سی‌تی‌اسکن

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 305-321

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد جواد محمودی

تعیین میزان کبودی میوه گلابی در اثر بار فشاری لبه نازک با روش سی‌تی‌اسکن