کلیدواژه‌ها = زمان ماندگاری
بررسی تولید ماست رنگی فراسودمند غنی شده با عصاره‌های شاه توت، هویج

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-64

10.22104/jift.2016.278

کاظم علیرضالو؛ جواد حصاری؛ محمد حسن صادقی؛ مصطفی بک محمدپور