نویسنده = Kamyar Movagharnezhad
ارزیابی خشک کردن مادون قرمز دور بر روی خواص کیفی برش های کدو سبز: تأثیر پارامترهای عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22104/ift.2023.6235.2138

فاطمه جعفری؛ کامیار موقرنژاد؛ ابراهیم صادقی


بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 497-505

10.22104/jift.2019.3137.1753

محمد ابراهیم محمدپور میر؛ کامیار موقرنژاد؛ سارا نانواکناری

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی