دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Improving the oxidative stability of purslane seed oil via emulsions stabilized by whey protein isolate-inulin mixtures and conjugates

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22104/ift.2024.6570.2160

عادله محمدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری


استفاده از مایکروویو برای تغییر در خصوصیات رئولوژیکی موسیلاژ دانه بالنگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22104/ift.2024.6772.2168

فخرالدین صالحی؛ کیمیا ثمری؛ مریم تشکری


بررسی عوامل موثر پلاسمای سرد اتمسفری تخلیه سد دی الکتریک بر غیر فعال کردن سالمونلا انتریکا سروتیپ انتریتیدیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22104/ift.2024.6823.2170

بهاره عبدلی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ حمیدرضا قمی مرزدشتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


امکان‌سنجی به‌کار‌گیری طیف‌سنجی مرئی/فروسرخ نزدیک برای تشخیص تقلب روغن تفاله زیتون با روش‌های شناسایی LDA و SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22104/ift.2024.6519.2155

شیرین اسدیان؛ احمد بناکار؛ بهاره جمشیدی


تاثیر تیمارهای فراصوت و مادون قرمز بر جمعیت میکروبی، خواص فیزیکوشیمیایی و فنل کل پودر گندم جوانه زده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22104/ift.2024.6712.2166

محمدرضا پژوهی الموتی؛ سمیرا امین اخلاص؛ فخرالدین صالحی