دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه‏ سازی استخراج و ریزپوشانی ترکیبات رنگی ضایعات فرآوری گزنه (Urtica dioica)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

سودابه عین افشار؛ پروین شرایعی؛ مسعود یقبانی


طبقه‌بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

رحیم آزادنیا؛ کامران خیرعلی پور؛ مصطفی جعفریان


بررسی و مدل‌سازی خواص لیموشیرین با پوشش‌های مختلف در شرایط انبارمانی با مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

فاطمه مرادی گنجه؛ رسول معمار دستجردی؛ محمد هادی موحدنژاد؛ مختار حیدری


ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی سیب خشک پوشش داده شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر- اینولین و عصاره سیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

محمد قربانی؛ عادله محمدی؛ مونا رنجبر


شبیه‌سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف‌نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

فاطمه شریفی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ محسن قاسمی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ علی ملکی


بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

ادریس رحمتی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ محمدتقی عبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی