دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی فرآیند انتقال جرم در خشک کردن اسمزی انجیر سیاه در سیستم سه گانه: مقایسه روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1402

10.22104/ift.2023.6155.2136

ندا مفتون آزاد؛ اکبر جوکار؛ ماشااله زارع


A Green Aqueous Extraction of Peanut Oil using Microwave and Demulsifier

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22104/ift.2023.6229.2137

انور شلماشی


ارزیابی خشک کردن مادون قرمز دور بر روی خواص کیفی برش های کدو سبز: تأثیر پارامترهای عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22104/ift.2023.6235.2138

فاطمه جعفری؛ کامیار موقرنژاد؛ ابراهیم صادقی


اثر پوشش‌دهی و بسته‌بندی تحت اتمسفر تغییر یافته بر ویژگی‌های برش‌های تازه خربزه در طول انبارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22104/ift.2023.6293.2143

پروین شرایعی؛ شهره نیکخواه


اثرات فرآیند پخت به روش اهمیک بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22104/ift.2023.6244.2139

مهدی قوانلو؛ محسن آزادبخت؛ فریال وارسته؛ محمد واحدی ترشیزی


بررسی خصوصیات ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و فیزیکوشیمیایی فیلم فعال بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی آنتوسیانین انار و انگور قرمز و نانو ذرات اکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22104/ift.2023.6374.2145

ابراهیم تقی زاده؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ حامد حسن زاده


بررسی آزمایشگاهی رفتار صعود قطره روغن‌های خوراکی زیتون و کلزا در حضور یک پایدار کننده غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22104/ift.2023.6250.2140

صفورا کریمی؛ فاطمه تختایی؛ حبیب اله عباسی؛ آنا عبیری؛ مجتبی شفیعی