دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

ادریس رحمتی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ محمدتقی عبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی


بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست‌فعال از اندام هوایی پروانش به کمک مایکروویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

پریوش زندی؛ ماندانا بی مکر؛ علی گنجلو


بکارگیری بینی‌الکترونیک برای تشخیص تقلب رب‌ انار با روش‌های شناسایی الگو و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

احمد صادقی؛ هادی حسینی