دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی فرآیند انتقال جرم در خشک کردن اسمزی انجیر سیاه در سیستم سه گانه: مقایسه روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1402

10.22104/ift.2023.6155.2136

ندا مفتون آزاد؛ اکبر جوکار؛ ماشااله زارع


A Green Aqueous Extraction of Peanut Oil using Microwave and Demulsifier

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22104/ift.2023.6229.2137

انور شلماشی


ارزیابی خشک کردن مادون قرمز دور بر روی خواص کیفی برش های کدو سبز: تأثیر پارامترهای عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22104/ift.2023.6235.2138

فاطمه جعفری؛ کامیار موقرنژاد؛ ابراهیم صادقی


ارزیابی مکانیسم گرفتگی غشا در شفاف‌سازی شربت خرما توسط فرایند فراپالایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22104/ift.2023.6436.2151

حسین میرسعید قاضی؛ پرنیان متقیان؛ مصطفی سلطانی؛ احمد کلباسی اشتری؛ محمد دهقانی


بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت بر تهیه و پایداری نانوامولسیون‌های روغن سیاه دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22104/ift.2023.6399.2149

سمیه رحیمی؛ مهسا خرمی؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ اعظم اعرابی


Analyzing the Chemical Composition and Quality Attributes of Cocoa Butter from Different Producers: A Comparative Study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22104/ift.2023.6560.2158

زهرا پیراوی ونک؛ سولماز عابدین زاده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ مریم قراچورلو


فرآیند انجمادزدایی ترکیبی اشعه مادون قرمز- هوای گرم بر خواص کیفی نمونه های هویج پخته شده منجمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22104/ift.2024.6580.2162

راشین شهسوار؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیائی فر؛ یحیی مقصودلو


Improving the oxidative stability of purslane seed oil via emulsions stabilized by whey protein isolate-inulin mixtures and conjugates

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22104/ift.2024.6570.2160

عادله محمدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری


تولید پودر چغندر لبویی با استفاده از عوامل کف کننده مالتودکسترین و کنسانتره پروتئین شیر با روش خشک کردن کف پوشی در مایکروویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22104/ift.2024.6679.2165

اعظم اعرابی؛ شیما امیدی؛ حسن ذکی دیزجی؛ فاطمه شهدادی