نویسنده = جلال دهقان نیا
تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-83

10.22104/jift.2015.88

طاووس رونقی؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده


مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-79

10.22104/jift.2014.44

منور طهماسبی پور؛ جلال دهقان نیا؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 23-38

10.22104/jift.2013.26

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


تأثیر آنزیم بری و هیدروکلوئیدهای خوراکی روی کاهش جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی قطعه شده

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 21-36

10.22104/jift.2014.20

سجاد علیزاده زیناب؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی خیابانی