نویسنده = زهرا پیراوی ونک
آنالیز ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های کیفی کره کاکائو از تولیدکنندگان مختلف: بررسی مقایسه ای

دوره 11، شماره 1، آبان 1402، صفحه 35-45

10.22104/ift.2023.1344

زهرا پیراوی ونک؛ سولماز عابدین زاده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ مریم قراچورلو

آنالیز ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های کیفی کره کاکائو از تولیدکنندگان مختلف: بررسی مقایسه ای


بهینه سازی اثر همزمان تغییر عوامل موثر بر رنگبری بر کیفیت روغن آفتابگردان به روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 1، آبان 1399، صفحه 83-95

10.22104/jift.2020.4120.1958

لیلا صداقت بروجنی؛ مهرداد قوامی؛ زهرا پیراوی ونک؛ عبداله قاسمی پیربلوطی

بهینه سازی اثر همزمان تغییر عوامل موثر بر رنگبری بر کیفیت روغن آفتابگردان به روش سطح پاسخ