نویسنده = مجید جوانمرد داخلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی‌های بافت و رنگ گوشت سینه مرغ

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 583-596

پریا رهنمون؛ محبوبه سرابی جماب؛ مجید جوانمرد داخلی؛ آرام بستان

بررسی تاثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی‌های بافت و رنگ گوشت سینه مرغ


2. تعیین پیشرفت فساد و ماندگاری گوشت مرغ در یخچال با استفاده از معرف‌های رنگی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 3-14

الناز نیکنام؛ مجید جوانمرد داخلی