نویسنده = زهرا احمدیان کوچکسرایی
تعداد مقالات: 3
3. استخراج ترکیبات موثره گلبرگ زعفران به کمک امواج فراصوت و بهینه سازی شرایط استخراج آن

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 121-135

زهرا احمدیان کوچکسرایی؛ راضیه نیازمند