نویسنده = رضا قادرمزی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر حمام التراسونیک، نسبت سورفاکتانت به روغن و غلظت موسیلاژ دانه به بر ویژگی‌های نانوامولسیون خودبخودی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 533-547

رضا قادرمزی؛ اصغر خسرو شاهی اصل؛ محمدحسین عزیزی؛ فردین تمجیدی

تاثیر حمام التراسونیک، نسبت سورفاکتانت به روغن و غلظت موسیلاژ دانه به بر ویژگی‌های نانوامولسیون خودبخودی


2. تأثیر اسانس پونه کوهی بر ویژگی‌های فیلم خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 61-74

رضا قادرمزی؛ جواد کرامت؛ سید امیر حسین گلی