کلیدواژه‌ها = اکسیداسیون
مطالعه کارآیی عصاره آبی گلرنگ در جلوگیری از اکسیداسیون چیپس سیب زمینی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 177-188

10.22104/jift.2017.2519.1590

محمدجواد جانی؛ سمیه رحیمی؛ سارا کوهی کمالی


نظارت بر اکسیداسیون روغن زیتون طی دوره نگهداری تسریع شده با استفاده از سامانه ماشین بینایی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 77-88

10.22104/jift.2017.444

علیرضا ثنایی فر؛ عبدالعباس جعفری؛ سید مهدی نصیری؛ محمدتقی گلمکانی؛ محمد اقتصاد