کلیدواژه‌ها = بیاتی
تاثیر مخلوط صمغ گوار- آلژینات بر کیفیت و بیاتی نان پخته شده در آون ترکیبی جابجایی- مایکروویو

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 37-47

10.22104/jift.2014.45

بهناز یزدانی؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ ابراهیم حسینی


ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست

دوره 1، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 39-48

10.22104/jift.2014.40

سارا موحد؛ گلسا خلعتبری محسنی؛ حسین احمدی چناربن


بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 15-22

10.22104/jift.2013.25

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری