نویسنده = علیرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM)

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 379-397

عباس عابدفر؛ مرضیه حسینی نژاد؛ علیرضا صادقی؛ فاطمه عباس زاده

بهینه‌سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM)


2. بررسی تاثیر پوره کدو سبز بر ویژگی‌های نان تُست خمیرترشی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 43-52

عباس عابدفر؛ علیرضا صادقی