تأثیر موم زنبور عسل بر خواص فیلم ژلاتینی استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فراوری محصولات شیلاتی گرگان

2 دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیی گرگان

4 گروه فراوری محصولات شیلاتی سوئد

5 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6 گروه بهداشت مواد غذایی مرکز تحقیقات شیلات

چکیده

ژلاتین یک پروتئین کلوییدی منحصر به فرد است که به شکل گسترده‌ای در صنایع غذایی، داروسازی، پزشکی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بهبود خواص فیلم ژلاتین تولید شده از فلس کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از موم عسل بود. نحوه استخراج ژلاتین از فلس ماهی کپور معمولی ، شامل تیمار قلیایی، تیمار اسیدی و استخراج حرارتی با آب بود. نخست میزان خاکستر، رطوبت، پروتئین و چربی ژلاتین استخراج شده اندازه گیری شد. فیلم‏ها با ترکیب ژلاتین استخراج شده و موم عسل، )شامل دو تیمار 9/3 و 5/6 درصد موم(، با استفاده از روش محلول- قالب تهیه شدند. فیلم ها از نظر ویژگی‌های مکانیکی، فیزیکی، ظاهری و ضد میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان حلالیت، نفوذپذیری به نور و نفوذپذیری به بخار آب در مقایسه با نمونه شاهد (نمونه فیلم ژلاتینی بدون موم عسل) کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0>p) ولی میزان جذب آب، جذب نور، مقاومت کششی و افزایش طول در نقطه شکست فیلم ها در مقایسه با شاهد افزایش معنی‌دار نشان داد (05/0>p). از سوی دیگر، تغییرات رنگ در نمونه‌ها معنی‌دار نبود(05/0>p). نتایج مربوط به مطالعات پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که موم عسل به طور کامل و یکنواحتی در ژلاتین پخش شده است. همچنین، نتایج مطالعات میکروبی نشان داد ترکیب ژلاتین و موم عسل در هر دو نمونه در مقایسه با شاهد اثر ضد میکروبی معنی‌داری بر باکتری-های لیستریامونوسیتوژنز و اشرشیاکلی داشتند(05/0>p). بطورکلی موم عسل می‌تواند خواص فیلم ژلاتینی تولید شده ازژلاتین استخراج شده فلس ماهی کپور معمولی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of bees beeswax on gelatin properties extracted from common carp scale (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Lahak Barzegar 1
 • seyedmahdi ojagh 2
 • alireza alishahi 3
 • MEHDI ABDOLLAHI 4
 • MOJTABA RAEESI 5
 • abbasali motlebi 6
1 seafood processing Gorgan
2 seafood processing Gorgan univercity
3 Seafood processing Gorgan uni
4 SEAFOOD PROCESSING SWEDEN
5 Medical science golestan
6 fisheries research center
چکیده [English]

Gelatin is a unique colloidal protein that is used extensively in the food, pharmaceutical, medical and other industries. The aim of this study was to improve the properties of gelatin films produced from common carp scales (Cyprinus carpio) using beeswax. The extraction method of gelatin from common carp scales was alkaline treatment, acid treatment and thermal extraction with water. First, ash, moisture, protein and fat content of extracted gelatin was measured. The films were obtained from gelatin mixture and beeswax (containing treatments of 3.9 and 6.5% wax) and were prepared using solvent-mold method. Films evaluated for mechanical, physical, apparent and antimicrobial properties. The results showed that solubility, permeability to light and water vapor permeability was significantly decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gelatin
 • Beeswax
 • Film properties
 • Common carp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
 • تاریخ دریافت: 19 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1397