کلیدواژه‌ها = تعداد مراحل هموژنیزاسیون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر فشار و مراحل هموژنیزاسیون بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب پروبیوتیک

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 39-48

رامونا مسعود؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ کیانوش خسروی دارانی