نویسنده = سلیمان عباسی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر امواج فراصوت بر برخی خواص کیفی آب هویج با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 17-25

مریم توکلی دخرآبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی


2. تعیین برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ژل‌شوندگی صمغ فارسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 13-27

سمیه رحیمی؛ سلیمان عباسی