نویسنده = حسن برزگر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه ( Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 499-507

نسیم دهقان؛ حسن برزگر؛ محمدامین مهرنیا؛ حسین جوینده


2. بررسی اثر اسانس صمغ بنه بر خواص ضدمیکروبی و ضد اکسایشی فیلم خوراکی نشاسته‌ای

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 77-89

مرضیه پناهی؛ حسن برزگر؛ محمد حجتی