نویسنده = محمد حسن صادقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید ماست رنگی فراسودمند غنی شده با عصاره‌های شاه توت، هویج

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 53-64

کاظم علیرضالو؛ جواد حصاری؛ محمد حسن صادقی؛ مصطفی بک محمدپور