نویسنده = جعفر محمدزاده میلانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 15-22

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری