نویسنده = سارا موحد
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر پوسته مغز فندق روی خواص کیفی و ارگانولپتیکی نان باگت

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 85-92

سارا موحد؛ مهسا نمازی شندی؛ تکتم مستقیم


2. عوامل موثر بر زاویه استقرار، ضریب اصطکاک داخلی و خارجی دو رقم گندم(بهرنگ و شیرودی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 43-51

محسن محجوب؛ سارا موحد؛ حسین احمدی چناربن


3. ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 39-48

سارا موحد؛ گلسا خلعتبری محسنی؛ حسین احمدی چناربن