بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ورامین

10.22104/jift.2020.3827.1906

چکیده

گرمایش اهمی یک فرآیند گرمایشی می‌باشد که با عبور جریان الکتریسته متناوب از داخل ماده غذایی ایجاد گرما می‌کند. در این تحقیق اثر گرادیان‌ولتاژ (10، 14، 18 و V/cm22) و نوع الکترود (فولاد زنگ نزن، آلومینیوم و برنجی) در فرآیند تغلیظ آب‌انگور به کمک سامانه گرمایش اهمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که گرایان‌ولتاژ و نوع الکترود بر روی مدت زمان گرمایش، انرژی مصرفی و همچنین عملکرد سامانه گرمایش تاثیر معنی‌دار دارد (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Electrode Type and Voltage Gradient on Grape Juice Concentration by Ohmic Heating Method

نویسندگان [English]

 • Mehdi Shafie 1
 • Mehdi Khojastehpour 1
 • Mohammad Hossein Aghkhani 1
 • Mehdi Tarkian 2
1 Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Mechanics, Islamic Azad University, Varamin-Pishva
چکیده [English]

Nowadays, energy efficient systems are needed for concentrated juice production. Ohmic heating is one of these systems. In this study, the effect of ohmic heating technique on parameters such as: types of electrode (stainless steel, aluminum and brass), voltage gradient (10, 14, 18 and 22 V/cm), electrical conductivity, heating rate, pH and energy consumption of grape juice samples in the temperature range of 26-90℃ was investigated. The results showed that the effect of voltage gradient was statistically significant on the electrical conductivity, ohmic heating time, heating rate, pH, energy consumption and system performance coefficient (SPC) (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrical conductivity
 • Grape juice
 • Ohmic heating
 • Thermal Conductivity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1398