تعیین مشخصه های عملکردی خشک کن های مادون قرمز به منظور افزایش راندمان خشک کردن و یکنواختی توزیع حرارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

خشک‌کردن محصولات کشاورزی با استفاده از امواج مادون قرمز یکی از روش‌های کم هزینه و جذاب می‌باشد که با رعایت الزامات مهندسی در طراحی و عملکرد این خشک‌کن‌ها، کیفیت محصول نهایی مانند عدم چروکیدگی، جذب محدد آب بالا بوده و تغییرات رنگ کمینه خواهد بود. از مهم‌ترین پارامترهای طراحی در این خشک‌کن‌ها، طول موج امواج تابشی و فاصله منابع مادون‌قرمز از محصول می‌باشد که متضمن یکنواختی عملیات و حصول دماهای مختلف در خشک‌کن‌های سینی‌دار و تسمه نقاله‌ای است. به دلیل فقدان مدل‌ها و روابطی که قابل کاربرد در طراحی این نوع خشک‌کن‌ها باشد در این تحقیق در خشک‌کن کابینی با منبع توان الکتریکی ضمن تثبیت طول موج تابشی امواج مادون‌قرمز ساطع شده از رادیاتورها در محدوده‌ای که جذب حداکثری امواج توسط محتوی آب ماده غذایی صورت می‌گیرد، مشخصه‌‌‌های طراحی منبع توان مادون‌‌قرمز مانند تاثیر موقعیت مکانی رادیاتورها روی یکنواختی تابش و به تبع آن یکنواختی خشک‌کردن ماده غذایی و نیز حداکثر دمای قابل حصول در سطح ماده مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه‌های فواصل افقی و عمودی رادیاتورها از محصول، تاثیر معنی‌داری روی حداکثر دمای قابل حصول و نیز یکنواختی توزیع گرما در سطح محصول داشت. هم‌چنین مدل ریاضی تغییرات حداکثر دمای قابل حصول روی محصول به صورت تابعی از متغیرهای رایاتور توسعه یافت. نتایج نشان داد که مدل حداکثر دمای قابل حصول به وسیله مدل رگرسیونی دو متغیره غیر‌خطی با مقادیر r و RMSE به ترتیب برابر 97/0 و 75/2 قابل بیان و تبیین است. ضمن حفظ فواصل افقی و عمودی رادیاتورها در مقادیر توصیه شده و نیز حفظ دما و طول موج تابشی رادیاتورها در طول موج‌های جذب حداکثری، برای اعتبارسنجی مدل توسعه داده شده، سینتیک خشک‌شدن نمونه‌های سیب‌زمینی و نیز پروفیل دمایی در داخل محصول اندازه‌گیری شد که نتایج بیانگر اعتبار بالای مدل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of performance parameters of infrared dryer to increase drying performance and uniformity of heat distribution

نویسندگان [English]

  • habibeh nalbandi
  • sadegh seiiedlou
  • amir bodaghi
university of tabriz
چکیده [English]

Thin layer drying of agriculture products using an infrared dryer (IR) is one of the interesting and low costs methods. Quality of dried products such as shrinkage, minimum color changes and rehydration ability could be increased if the engineering aspects will be considered in designing of dryer and selection of proper performance parameters. Wavelength of emitters and the distance of infrared radiator from the product are the important designing parameters in IR dryers. These parameters could guaranty the drying uniformity and the maximum temperature on the product surface in continues and batch IR dryer. Due to the lack of the mathematical models and equations usable in IR dryer designing, in this research the designing characteristic of infrared radiators was studied such as the effect of radiators location on the radiation uniformity, drying uniformity and the maximum temperature on the product surface. The study was performed by stabling the infrared wavelength at the range that absorbed by the water content of the radiated foodstuffs. Studied parameters, the horizontal and vertical distance had significant effect on the maximum temperature on the product surface and uniformity of heat distribution. A mathematical model was developed to describe the maximum temperature on the product surface as a function of radiator parameters. RMSE and r values of the model were 2.75 and 0.97, respectively. In order to validate the developed model, the drying kinetic of potatoes and its internal temperature profile was studied by keeping the horizontal and vertical distance of infrared radiators at the recommended value and stabling the infrared wavelength at the range that absorbed by the water content of the radiated foodstuffs. The results showed the good fitness between the experimental and predicted data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrared dryer
  • Uniformity of radiation
  • Radiator
  • Distance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1398