بررسی اثر شرایط فرآیند اکستروژن و فرمولاسیون بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسنک بر پایه مغز گردو و بلغور ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی. کاشمر، کاشمر، ایران

2 گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

3 گروه پژوهشى فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناورى مواد غذایى. جهاد دانشگاهى خراسان رضوى

چکیده

اسنک‌های حجیم همواره بخش قابل توجهی از میان وعده افراد را در زندگی مدرن تشکیل می‌دهد و به دلیل طعم متنوع خود و ماندگاری بالا، طرفداران بسیاری دارد. در تهیه این اسنک‌ها معمولا از فناوری پخت اکستروژن استفاده می شود و می‌توان از مخلوطی ازچند غله مانند ذرت، برنج، گندم و ارزن استفاده نمود. در این پژوهش اثر متغیرهای اکستروژن شامل درصد مغز گردو (21-7 درصد)، سرعت چرخش ماردون (180-120 دور بر دقیقه) و رطوبت خوراک ورودی (18-12 درصد) بر خصوصیات فراورده اکسترود شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش میزان رطوبت خوراک ورودی، نسبت انبساط افزایش و جذب روغن شاخص و انحلال در آب کاهش یافت. با افزایش سرعت چرخش ماردون شاخص حلالیت در آب، جذب روغن، شاخص جذب آب و سختی کاهش یافت. با افزایش درصد مغز گردو حلالیت در آب، نسبت انبساط، شاخص جذب روغن و سختی افزایش و شاخص جذب آب کاهش یافت. نتایج حاصل از بهینه‌سازی نشان داد که در محدوده های تعیین شده جهت دستیابی به فراورده مطلوب، شرایط بهینه فرآیند اعم از سرعت چرخش ماردون، مغز گردو و رطوبت خوراک باید به ترتیب برابر (180 دور بر دقیقه)، (14درصد) و (18 درصد) می باشد. بطور کلی می‌توان بیان کرد که مغز گردو تا سطح 14 درصد ضمن افزایش ارزش تغذیه‌ایی، قابلیت حفظ ویژگی‌های تکنولوژیکی اسنک را به عنوان یک میان وعده مغذی جهت عرضه به بازار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of extrusion and formulation conditions on physicochemical characteristics of snack based on walnut and corn grits

نویسندگان [English]

 • leila ardameh 1
 • Shahram Beiraghi-Toosi 2
 • Gholamali Golimovahed 3
1 Department of Food Science and Technology, Iranian Academic Center for Education Culture and Research (ACECR), Kashmar, Iran.
2 Food Processing Research Department, Food Science and Technology Research Institute, ACECR, Mashhad, Iran.
3 Department of food processing, Iranian Academic Center for Education Culture and Research (ACECR), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Bulky snacks are always a considerable part of the snack of people in modern life and have many advocates due to their diverse taste and high shelf life time. In the production of these snacks, extrusion cooking technology is commonly used, and a mixture of several cereals such as corn, rice, wheat and millet can be used. In this study, the effects of extrusion variables including walnut (7-21%), different screw speeds (120-180 rpm) and feed moisture content (12-18%) on the extruded product were investigated. The results showed that increasing the feed moisture content, the expansion ratio increased and the oil absorption index (OAI) and water solubility index (WSI) decreased. With increasing screw speed, the WSI index, water absorption index (WAI), OAI index and hardness decreased. By increasing the amount of walnut, WSI index, expansion ratio, OAI and hardness increased, and the WAI decreased. Optimum condition was found to be the screw rate of 180 rpm, walnut of 14% and feed moisture content of 18%. Finally it can be concluded that walnut up to 14% increased the nutritional value, and could also maintain technological characteristics of snacks to offer to the market as a healthy product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • snack
 • extrusion
 • corn grits
 • water absorption index (WAI)
 • Walnut

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1398