دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدل‌سازی فرآیند خشک‌کردن توت سیاه با سامانه مادون‌قرمز دوطرفه به روش الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1397

علیرضا اسدی امیرآبادی؛ مهدی شوندی؛ مهدی کاشانی نژاد


2. رفتار گرمایش اهمیک آب هویج متاثر از نوع الکترود و گرادیان ولتاژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

اردشیر کرمیان؛ عیسی حزباوی؛ فیض اله شهبازی


3. اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

مرتضی محمدزاده؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا


4. تأثیر موم زنبور عسل بر خواص فیلم ژلاتینی استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

لحاک برزگر؛ سید مهدی اجاق؛ علیرضا عالیشاهی؛ مهدی عبدالهی؛ مجتبی رئیسی؛ عباسعلی مطلبی


5. روابط تجربی تعمیم یافته برای خشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

اکرم باریاب؛ کامیار موقرنژاد


6. بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ حمید راینی مقبلی


7. بررسی اثر پیش تیمارهای فراصوت و روش های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن میوه به

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

علی متولی؛ رضا طباطبائی کلور؛ وحید نیساری


8. بررسی اثر شرایط فرآیند اکستروژن و فرمولاسیون بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسنک بر پایه مغز گردو و بلغور ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398

لیلا اردمه؛ شهرام بیرقی طوسی؛ غلامعلی گلی موحد


9. ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی‌های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

مهدی کدیور؛ مهسا چاووشی؛ احمد ارزانی؛ محمدرضا سبزعلیان


10. ارزیابی پارامترهای آلوئوگرافی و پروتئین‌های گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398

مهدی کدیور؛ مهسا چاووشی؛ احمد ارزانی؛ محمدرضا سبزعلیان


11. اثر فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان/پلی‌وینیل‌الکل/ژلاتین حاوی سینامالدهید در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

سید فخرالدین حسینی؛ جابر قادری؛ ماریا کارمن گومز گیلن


12. مدلسازی و بهینه‌یابی پارامترهای انرژی در خشک کردن گیاه رزماری با پیش‌تیمار مایکروویو پالسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

ولی رسولی شربیانی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ رمضان هادی پور


13. خشک کردن توت سیاه با پیش تیمارهای مختلف حرارتی، پالسی، شیمیایی و مکانیکی به روش ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

ابراهیم تقی نژاد؛ محمد کاوه؛ ولی رسولی شربیانی


14. پیش‌بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه‌های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

نصراله فاضلی بورستان؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی صفی


15. ساخت و پیاده سازی یک زیست حسگر به منظور ارزیابی سلامت در شیر خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

آیت محمدرزداری؛ سجاد رستمی؛ زهرا ایزدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ علی اصغر انصافی؛ مجتبی بنیادیان


16. درون‌پوشانی اسانس باریجه (Ferula gummosa) در سیستم نانولیپوزومی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و ضدمیکروبی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

مسعود نجف نجفی؛ آنیتا آریان مهر؛ علی محمدی ثانی


17. تأثیر شستشو با اوزون و تابش دهی نور فرابنفش بر میزان باقیمانده سموم و ویژگی‌های فیزیکی و حسی برگه‌ی خشک شده‌ی سیب تهیه شده از مناطق مختلف شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

الهام صادقی؛ هادی الماسی؛ میرخلیل پیروزی فرد


18. تولید شیر تخمیری فراسودمند توسط لاکتوباسیل های جدا شده از محصولات لبنی سنتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

فاطمه باقری؛ سعید میردامادی؛ مهتا میرزایی؛ ملیحه صفوی


19. ارزیابی روابط بین آزمون‌های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (3)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مهدی کدیور؛ مهسا چاووشی؛ احمد ارزانی؛ محمدرضا سبزعلیان


20. بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی کاغذهای پوشش دهی شده و تیمار شده با نانومواد اکسید روی و کریستال سلولز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

نورالدین نظرنژاد؛ بردیا صدیفی؛ حسن شریفی


21. بررسی ویژگی‌های ریزپوشانی توام لاکتوباسیلوس پلانتاروم و فیتواسترول با استفاده از روش کواسرواسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

سهراب شریفی؛ محمود رضازادباری؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ هادی الماسی


22. استفاده از سیستم ماشین بینایی برای طبقه‌بندی ازگیل Mespilus germanica)) طی دوران رسیدگی در سردخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

محسن زندی؛ علی گنجلو؛ ماندانا بی مکر


23. استخراج آنزیمی پروتئین سبوس برنج رقم طارم و بررسی خواص عملکردی آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ماست کم‌چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

نائب غلامی؛ زینب رفتنی امیری؛ رضا صفری


24. تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

سولماز جنتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مختار حیدری


25. تعیین مشخصه های عملکردی خشک کن های مادون قرمز به منظور افزایش راندمان خشک کردن و یکنواختی توزیع حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

حبیبه نعلبندی؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ امیر بداغی


26. ریزپوشانی اسانس هل با صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین و بررسی خواص فیزیکی - شیمیایی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مصطفی شهیدی؛ محمد ملاویسی


27. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی زیتون های سبز تهیه شده به روش تیمار قلیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

مهناز مظاهری اسدی؛ آبرادات مصلایی


28. تحلیل اکسرژی برای خشک‌کردن شلتوک نیم جوش در خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

علی کیاپی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مصطفی بهرامی


29. بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398

مهدی شفیع؛ مهدی خجسته پور؛ محمد حسین آق خانی؛ مهدی ترکیان


30. پیش‌بینی برخی خواص کیفی ارقام مختلف برنج سفید با استفاده از فناوری پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

نصراله فاضلی بورستان؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی نژاد