کلیدواژه‌ها = مدل سازی
تعداد مقالات: 2
2. مدل سازی تغییرات کیفی روغن کنجد طی فرآیند استخراج با استفاده از سیستم های هوشمند و رگرسیونی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 627-636

منصور عسافی؛ رسول معمار دستجردی؛ محمد نوشاد

مدل سازی تغییرات کیفی روغن کنجد طی فرآیند استخراج با استفاده از سیستم های هوشمند و رگرسیونی