کلیدواژه‌ها = سینتیک خشک کردن
تعداد مقالات: 3
1. اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 97-113

مرتضی محمدزاده مقدم؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا

اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران


2. بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 497-505

محمد ابراهیم محمدپور میر؛ کامیار موقرنژاد؛ سارا نانواکناری

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی


3. بررسی اثر دما و سرعت جابجایی هوا بر سینتیک خشک کردن و راندمان استخراج اسانس پونه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 65-75

حامد کرمی؛ منصور راسخ؛ یوسف درویشی