کلیدواژه‌ها = دانه شنبلیله
تعداد مقالات: 1
1. صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 447-468

الناز قبادی؛ مهدی وریدی؛ محمد جواد وریدی؛ آرش کوچکی