نویسنده = کامیار موقرنژاد
تعداد مقالات: 3
1. روابط تجربی تعمیم یافته برای خشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 149-161

اکرم باریاب؛ کامیار موقرنژاد

روابط تجربی تعمیم یافته برای خشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار


2. بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 497-505

محمد ابراهیم محمدپور میر؛ کامیار موقرنژاد؛ سارا نانواکناری

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک خشک کردن شلتوک در خشک کن هوای گرم توسط شبکه عصبی مصنوعی


3. مقایسه مدل‌ ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نسبت رطوبت برش‌های پرتقال طی فرآیند خشک‌شدن

دوره 6، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 161-174

مریم نیکزاد؛ مریم خاورپور؛ کامیار موقرنژاد

مقایسه مدل‌ ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نسبت رطوبت برش‌های پرتقال طی فرآیند خشک‌شدن