نویسنده = حسین درویشی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز انرژی و اکسرژی خشک‌کن پیوسته مادون قرمز- هوای گرم جریان همسو با چرخه هوای بازگشتی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 253-271

زانیار فرهودی؛ حسین درویشی؛ ناصر بهروزی خزائی