نویسنده = الهام نعمتی نیا
تعداد مقالات: 2
1. طبقه بندی تخم مرغ براساس کیفیت درونی به کمک بینایی کامپیوتر

دوره 4، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 109-122

الهام نعمتی نیا؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدرضا قربانی