نویسنده = طیبه حدادی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین راندمان استخراج و پایدار سازی رنگدانه بتالایین چغندرقرمز

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 57-63

طیبه حدادی؛ محمد علی نجفی