نویسنده = حسین احمدی چناربن
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر زاویه استقرار، ضریب اصطکاک داخلی و خارجی دو رقم گندم(بهرنگ و شیرودی)

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 43-51

محسن محجوب؛ سارا موحد؛ حسین احمدی چناربن


2. ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 39-48

سارا موحد؛ گلسا خلعتبری محسنی؛ حسین احمدی چناربن