کلیدواژه‌ها = طبقه‌‌بند (KNN)
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیر مخرب تقلبات شیره انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

امین طاهری گراوند؛ مجید یوسفیان