نویسنده = فیض اله شهبازی
تعداد مقالات: 2
1. رفتار گرمایش اهمیک آب هویج متاثر از نوع الکترود و گرادیان ولتاژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

اردشیر کرمیان؛ عیسی حزباوی؛ فیض اله شهبازی


2. استفاده از پردازش تصاویر رنگی و روش سطح پاسخ در تخمین تازگی گوشت مرغ

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 91-103

امین طاهری گراوند؛ سودابه فتاحی؛ فیض اله شهبازی؛ امین نصیری

استفاده از پردازش تصاویر رنگی و روش سطح پاسخ در تخمین تازگی گوشت مرغ