نویسنده = مریم خواجه نوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان با کمک امواج میکروویو و فراصوت

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 81-91

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


2. بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترنس-آنتول از دانه های انیسون

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 3-12

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل