کلیدواژه‌ها = هدایت الکتریکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل فیزیکی بر عملکرد فرآیند حرارتی اهمیک در فرآوری آب نارنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ مهدی کاشانی نژاد