کلیدواژه‌ها = فعالیت ضداکسایشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر اسانس صمغ بنه بر خواص ضدمیکروبی و ضد اکسایشی فیلم خوراکی نشاسته‌ای

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 77-89

مرضیه پناهی؛ حسن برزگر؛ محمد حجتی