کلیدواژه‌ها = پردازش تصاویر دیجیتال
تعداد مقالات: 1
1. تعیین زمان بهینه پخت سبزیجات با کمک پردازش تصاویر دیجیتالی و اندازه گیری مختصات رنگی

دوره 3، شماره 3، بهار 1395، صفحه 49-57

مریم نداف زاده؛ سامان آبدانان مهدی زاده