نویسنده = یحیی مقصودلو
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی خواص فیزیکومکانیکی، ضدمیکروبی و ریزساختاری فیلم زیست فعال کیتوزان حاوی اسانس اکالیپتوس گلوبولوس

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 119-132

احسان آزادبخت؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ محبوبه کشیری


2. بررسی تأثیر پوشش خوراکی موسیلاژ دانه شاهی بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 89-96

آزاده قربانی؛ یحیی مقصودلو؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی